โจทย์ 500 N1

โจทย์ 500 N1

ผู้แต่งโนริโกะ มัทสึโมโตะ, ฮิโตโกะ ซาซากิ
ผู้แปลวิภา งามฉันทกร
ISBN978-974-443-778-5
ปีที่พิมพ์2563
จำนวนหน้า296 หน้า
ราคา260 บาท
คำแนะนำ

     ใช้ทบทวนทักษะได้ถึง 3 ทักษะในเล่มเดียว ทั้งตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์ ครอบคลุมความรู้ระดับ N1 ปรับปรุงจากหนังสือ "500 คำถามตะลุย JLPT N1"

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

โจทย์ 500 N1
文字・語い・文法まとめドリル 新にほんご500 問 N1

          เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้และเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1
          ปรับปรุงจาก "500 คำถามตะลุย JLPT N1"
          มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม และจัดเรียงโจทย์คำถามพร้อมคำอธิบายจำนวน 500 ข้อ ทั้งส่วนตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์ใหม่ให้สมดุล
          สามารถเลือกฝึกฝนเฉพาะส่วนที่ต้องการได้
          สามารถอ่านจบใน 4 สัปดาห์ เพียงใช้เวลาวันละ 20 นาที

 

E-Book
Related Books