ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)

ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่งกล้าหาญ วรพุทธพร, สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์, สุจินต์ สุวรรณชีพ, มีชัย เรามานะชัย
ผู้เรียบเรียงพูลพร แสงบางปลา, ศิริลักษณ์ ด่านวานิชกุล
ISBN978-974-443-768-6
ปีที่พิมพ์2562
จำนวนหน้า472 หน้า
ราคา350 บาท
คำแนะนำ

     ฉบับปรับปรุงจาก พจนานุกรมศัพท์ทาง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ มีการปรับปรุง เพิ่ม ลด แก้ไขเนื้อหาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)
日・タイ・英技術用語辞典 (改訂版) 

      รวมคำศัพท์เทคนิคภาษาญี่ปุ่นกว่า 2,800 คำ เฉพาะในหมวดเครื่องกล เครื่องยนต์ ไฟฟ้า โลหะ และวัสดุ
      มีคำแปลภาษาไทยและอังกฤษให้เลือกใช้ตามเหมาะสม
      สามารถค้นหาคำศัพท์ได้จากเสียงอ่านภาษาญี่ปุ่น หรือจากดัชนีคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
      มีเสียงอ่านโฟเนติกส์กำกับในคำแปลภาษาไทย
      เหมาะสำหรับช่างเทคนิคชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ที่ต้องการตัวช่วยให้การสื่อสารราบรื่นและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 


E-Book
Related Books