คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]

คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]

ผู้แต่งมากิโกะ ชินยะ, ชิเซโกะ โคงะ, โทรุ ทากาดะ, เคโกะ มิโกงามิ
ผู้แปลจารุนันท์ ธนสารสมบัติ
ISBN978-974-443-749-5
ปีที่พิมพ์2561
จำนวนหน้า292 หน้า
ราคา280 บาท
คำแนะนำ

     ใช้ควบคู่กับหนังสือ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4 เหมาะกับการทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอักษรคันจิให้มากขึ้น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]

     •  ใช้ศึกษาคันจิที่ปรากฏในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4 รวมทั้งสิ้น 316 ตัว และคำศัพท์คันจิ จำนวน 491 คำ
     •  แบ่งเนื้อหาออกเป็น 30 Unit : Unit 21-25 จะได้ศึกษาและทบทวนคันจิที่ศึกษาไปแล้วจากตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1 และ 2 และ คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition] และตั้งแต่ Unit 26 เป็นต้นไป จะได้ศึกษาคันจิใหม่ที่ปรากฏในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4               
     •  เน้นให้ผู้เรียนจดจำและใช้คันจิได้จากการเรียนผ่านคำศัพท์และประโยคที่ใช้บ่อยในบริบทที่ผู้เรียนคุ้นเคย
     •  แม้จะเป็นคันจิที่ปรากฏในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4 แต่ผู้เรียนที่ใช้ตำราเล่มอื่นก็สามารถใช้เล่มนี้ศึกษาเกี่ยวกับคันจิระดับต้น-กลางได้


E-Book
Related Books