พจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น

พจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น

ผู้แปลบุษบา บรรจงมณี, ปราณี จงสุจริตธรรม, ประภา แสงทองสุข, วันชัย สีลพัทธ์กุล
ผู้เรียบเรียงGroup Jammassy
ISBN978-616-7121-32-1
ปีที่พิมพ์2554
จำนวนหน้า856 หน้า
น้ำหนัก855 กรัม
ราคา790 บาท
คำแนะนำ

     แปลจาก Nihongo Bunkei Jiten คู่มือไวยากรณ์ที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดี

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

พจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น
日本語文型辞典


        รวบรวมรูปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นที่ควรรู้ไว้ถึง 3,000 รูปประโยค พร้อมวิธีใช้และประโยคตัวอย่างในหลากหลายสถานการณ์ ทั้งภาษาทางการและภาษาพูด คำอธิบายกระชับ ครอบคลุมรูปประโยคที่มักเป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง-สูง สะดวกในการค้นคว้า ง่ายต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น
        ไม่เพียงเท่านั้น ผู้เรียนยังสามารถอ่าน พจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N1-N3 ได้อีกด้วย

E-Book
Related Books