พจนานุกรมศัพท์ญี่ปุ่น ระดับกลาง-สูง

พจนานุกรมศัพท์ญี่ปุ่น ระดับกลาง-สูง

ผู้แต่งเอริโกะ อันโด, โยโกะ เอยะ, ฮิโรโกะ อาเบะ, มิชิโกะ อีจิมะ
ผู้แปลเมธี ธรรมพิภพ, ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์, ปิยวรรณ อัศวราชันย์
ผู้เรียบเรียงปราณี จงสุจริตธรรม
ISBN978-974-443-706-8
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า724 หน้า
ราคา599 บาท
หมายเหตุสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงประกอบคำศัพท์ได้ที่เมนูดาวน์โหลด
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับใช้ค้นหาความหมาย อ่านเสริมความรู้ และอ่านเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

พจนานุกรมศัพท์ญี่ปุ่นระดับกลาง-สูง
どんなときどう使う日本語語彙学習辞典

 

      รวบรวมคำศัพท์ตั้งแต่ระดับกลาง-สูง (N3-N1) ประโยคตัวอย่างแสดงการใช้และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำแปลภาษาไทย
      ให้ความหมายคำศัพท์อย่างละเอียด ทั้งความหมายหลัก และความหมายรอง
     • มีภาคผนวกแบ่งตามหัวข้อท้ายเล่ม
     • สามารถดาวน์โหลดเสียงอ่านคำศัพท์และประโยคตัวอย่างประโยคแรกได้ฟรี
      เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับกลางขึ้นไป หรือผู้ที่จะสอบวัดระดับ JLPT ตั้งแต่ระดับ N3 ขึ้นไป


E-Book
Related Books