ศัพท์จีนระดับกลาง

ศัพท์จีนระดับกลาง

ผู้เรียบเรียงจุรี สุชนวนิช
ISBN978-974-443-683-2
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า148 หน้า
ราคา150 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนในระดับกลาง เทียบเท่า HSK ระดับ 3-4 ใช้เพิ่มพูนคลังคำศัพท์

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ศัพท์จีนระดับกลาง
中级 汉语词汇

     • เหมาะกับผู้เรียนภาษาจีนในระดับกลาง
     • ใช้อ่านทบทวนคำศัพท์ภาษาจีนระดับกลางสำหรับเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 3-4
     • คำศัพท์แต่ละคำประกอบด้วยเสียงอ่านพินอิน หน้าที่ของคำ ความหมาย และประโยคตัวอย่าง
     • มีแบบฝึกหัดทบทวนกว่า 200 ข้อท้ายเล่ม พร้อมเฉลย


E-Book
Related Books