Go! JLPT N2 ไวยากรณ์

Go! JLPT N2 ไวยากรณ์

ผู้แต่งเอทสึโกะ โทโมมัทสึ, ซาชิ ฟุกุชิมะ, คาโอริ นากามุระ
ผู้แปลเมธี ธรรมพิภพ
ISBN978-974-443-674-0
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า280 หน้า
น้ำหนัก594 กรัม
ราคา295 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับใช้ทบทวนไวยากรณ์ชั้นกลางตอนปลาย-สูงตอนต้น (ระดับ N2) ที่จำเป็นในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

GO! JLPT N2 ไวยากรณ์
新完全マスター文法 日本語能力試験 N2


 พิชิตการสอบทุกสนามอย่างมั่นใจกับ Go! JLPT

        ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ระดับกลางตอนปลายถึงระดับสูงตอนต้น เพื่อพิชิตการสอบระดับ N2 และก้าวเข้าสู่การเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง ด้วยคำอธิบายไวยากรณ์ที่ละเอียด เป็นรูปธรรม ประโยคตัวอย่างจำนวนมาก และแบบฝึกหัดที่หลากหลาย
        ปูพื้นฐานให้แน่น พร้อมพิชิตการสอบระดับ N2

 

E-Book
Related Books