พจนานุกรมคันจิ

พจนานุกรมคันจิ

ผู้เรียบเรียงปราณี จงสุจริตธรรม
ISBN978-974-443-378-7
ราคา800 บาท
คำแนะนำ

     สำหรับค้นหาอักษรคันจิที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ละเอียด ครบถ้วนในเล่มเดียว

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        พจนานุกรมคันจิเล่มนี้รวบรวม อักษรคันจิที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน หรือ Joyo Kanji ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น จำนวน 1,945 ตัวและคำประสมที่อ่านแบบจีน (On-yomi) และอ่านแบบญี่ปุ่น (Kun-yomi) ที่ใช้กันมากในทุกวงการ ทั้งในระดับยากและง่ายพร้อมคำแปลภาษาไทยกว่า 29,000 คำ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

E-Book
Related Books