ก๊อก ก๊อก...เปิดประตูใจ

ก๊อก ก๊อก...เปิดประตูใจ

ผู้แต่งนาคาจิมะ มาซุมิ
ผู้แปลอภิญญา เตชะบุญไพศาล
ISBN978-974-443-333-6
ราคา195 บาท
คำแนะนำ

     รู้จักคนอื่น รู้ใจตัวเอง ด้วยแบบทดสอบ 52 ข้อ พร้อมบทวิเคราะห์

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แบ่งชุดคำถามเป็น 5 ตอน ได้แก่
     บทที่ 1 หัวใจตัวเอง ตัวจริงของฉันที่ไม่เคยรู้มาก่อน
    
บทที่ 2 มนุษยสัมพันธ์ แนวทางและวิธีแก้ไขไม่ให้กลุ้ม
    
บทที่ 3 ความรักและการแต่งงาน ตั้งแต่เลือกคู่จนถึงเรื่องกุ๊กกิ๊ก
    
บทที่ 4 งาน เงิน สุขภาพ อยากเติมเต็มชีวิตให้ดีกว่านี้
    
บทที่ 5 อนาคต ในอนาคตฉันจะมีความสุขไหม

E-Book
Related Books