77 วิทยากลวิทยาศาสตร์ 2

77 วิทยากลวิทยาศาสตร์ 2

ผู้แต่งมิชิโอะ โกโต
ผู้แปลดังเจตน์ เชี่ยววัฒนา, ยุวดี เชี่ยววัฒนา
ISBN974-8329-17-8
ราคา99 บาท
คำแนะนำ

     ทึ่งไปกับ 77 วิทยากลวิทยาศาสตร์ที่น่าอัศจรรย์แต่พิสูจน์ได้จริง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเป็นเล่มที่ 2 ต่อจากเล่มที่แล้ว โดยนำเสนอกลวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอีก 77 กล กลส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้คิดค้นดัดแปลงเพื่อหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะ และยังคงยึดมั่นในเจตนาเดิมคือ ใช้เพียงอุปกรณ์ที่สามารถหาได้รอบ ๆ ตัว และใคร ๆ ก็สามารถปฏิบัติตามได้

E-Book
Related Books