สมุดคัด-เขียนเรียงความญี่ปุ่น

สมุดคัด-เขียนเรียงความญี่ปุ่น

ผู้แต่งกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-270-4
ราคา40 บาท
คำแนะนำ

     การเรียนภาษาด้วยการฝึกเขียนเรียงความหรือบันทึกเป็นประจำเป็นกลวิธีในการทบทวนไวยากรณ์ที่ได้ผลมากที่สุด

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        ภายในเล่มประกอบด้วยตาราง 2 แบบ พร้อมคำอธิบายวิธีการใช้ ตารางแบบแรกเป็นตารางสำหรับหัดคัดตัวอักษรญี่ปุ่น แต่ละช่องจะแบ่งสัดส่วนเพื่อช่วยในการวางตำแหน่งของแต่ละเส้นตัวอักษรให้ถูกต้องสวยงาม พร้อมแบบแสดงลำดับการเขียนตัวอักษรฮิรางานะ & คาตากานะสำหรับตารางแบบที่ 2 เป็นตารางสำหรับเขียนเรียงความ โดยมีตัวอย่างการเขียนเรียงความลงในตาราง และคำอธิบายอย่างกระชับ เข้าใจง่าย

E-Book
Related Books